Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Què fan el Consell i els ajuntaments?

tornar Imprimir

Per combatre la plaga és necessari dur a terme un sistema de lluita integrada, que impliqui el Consell Insular, els ajuntaments i els particulars a seguir una sèrie d'actuacions.

Per part de l'administració, les línies d'actuació es basen en:

- Seguiment i vigilància de focus declarats per garantir una detecció precoç

- Disseny de ràdios d'actuació davant les noves deteccions

- Gestió de sol·licituds de poda i sanejaments

- Control d'introduccions i moviments de palmeres a l'illa

- Controls trimestrals dels vivers

- Resposta a avisos - Eliminació del risc fitosanitari de les palmeres afectades

- Col·locació i manteniment de les trampes de caça amb monitoratge i de trampes de caça amb parany massiu (no recomanat a particulars, vegeu apartat de trampes)

- Disseny de corbes de vol, formació dels professionals (cursos de poda i sanejament mecànic)

- Campanya informativa a particulars i empreses


 

Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es