Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Com puc prevenir-lo? Què he de fer?

tornar Imprimir

Dins de la lluita integrada que s'està seguint, la part més important és la prevenció, per tal d'evitar actuacions més agressives com són el sanejament mecànic o la destrucció de l'exemplar.

Les actuacions que s'han de seguir són:

a) Realitzar tractaments insecticides i biològics preventius autoritzats, seguint les recomanacions del Departament.

b) Sol·licitar l'autorització de poda (gestió gratuïta i amb resposta inferior a 48 h) i així rebre les recomanacions de realització més adequada, mètodes de poda segura i gestió dels residus. (Per norma general, els mesos més adequats són els mesos freds en què la plaga té menor incidència de vol; es prohibeixen les podes agressives i s'insta a la correcta gestió dels residus de poda, que els particulars poden traslladar al punt verd de forma gratuïta.)

c) Notificar al Departament la presència de palmeres afectades dins i fora de la seua propietat, ja que una detecció precoç evita la dispersió de la plaga.

Consell d'Eivissa:
Telèfons: 971195493/971195485
E-mail: sanitatvegetal@conselldeivissa.es

d) Sanejament o destrucció dels exemplars afectats, i així evitar la dispersió de la plaga(seguint les indicacions del Departament).

La utilització de trampes en particulars no està recomanada (vegeu apartat trampes).


 

Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es