Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Criteris generals de gestió i funcionament de les borses de treball del Consell Insular d'Eivissa

tornar Imprimir

Les borses de treball estan constituïdes per totes aquelles persones que havent participat en un procés selectiu per a la provisió definitiva de places convocades pel Consell Insular d'Eivissa no han obtengut plaça, tot de conformitat amb els criteris per formar-ne part que assenyalin les bases generals o les específiques corresponents; o bé, per totes aquelles persones que han participat en processos selectius convocats expressament per a la constitució de borses de treball quan estiguin exhaurides les borses de treball de processos selectius per a la provisió definitiva de places de la plantilla de personal funcionari i personal laboral del Consell Insular d'Eivissa.


 

Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es