Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Diagnòstic previ a la Revisió del Pla territorial insular

tornar Imprimir

Plan Territorial 2018

Diagnòstic territorial previ a la revisió del Pla territorial insular d'Eivissa
El Pla territorial insular d'Eivissa aprovat definitivament el 21 de març de 2005 (i publicat al BOCAIB núm. 50, de 31 de març), estableix a la seua norma 4, que quan hagin transcorregut 10 anys des de la seua aprovació definitiva, serà procedent la seua revisió. Per aquest motiu es va iniciar el procediment de revisió i l'any 2017 es va adjudicar l'empresa consultora Centro de Observación y Teledetección Espacial, S.A.U (COTESA) l'elaboració del "Diagnòstic territorial previ a la revisió del Pla territorial insular d'Eivissa".

Els treballs tenen com a objectiu el coneixement dels processos de base territorial (en un sentit molt ampli) a l'illa d'Eivissa i pretenen ser un punt de partida per a la generació de consensos sobre el futur insular, els quals es plasmaran en la Revisió del vigent Pla territorial insular.

Una vegada que han finalitzat els treballs d'elaboració del diagnòstic previ a la Revisió del Pla territorial insular d'Eivissa, la documentació generada es posa a disposició del públic per tal que tothom que ho desitgi pugui fer-hi aportacions o suggeriments. D'aquesta manera, a través de la participació ciutadana, es podrà completar i millorar el coneixement dels processos territorials.

Si voleu fer aportacions o realitzar comentaris a la documentació del Diagnòstic de la Revisió del Pla territorial insular d'Eivissa, podeu fer-ho al següent correu electrònic: revisioPTI@conselldeivissa.es.

En el document adjunt (en pdf) hi consta una taula en la qual hi ha la relació de documents elaborats per l'empresa consultora Centro de Observación y Teledetección Espacial, S.A.U (COTESA), corresponents a les tres fases en què s'han dividit els treballs:

· Fase 1 (dividida en 14 anàlisis sectorials i els seus documents integrants),
· Fase 2 (actualització del diagnòstic integrat del vigent Pla territorial),
· Fase 3 (diagnòstic territorial propositiu)

Fent clic sobre el respectiu codi CSV s'iniciarà la descàrrega del document en el vostre navegador web.


 

et pot interessar...

Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es