Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Convenis CETIS

tornar Imprimir

En BOIB núm. 48, de 16 d'abril de 2016 es va publicar el text del "Conveni Marc de Col·laboració entre el Consell Insular d'Eivissa i l'Ajuntament d'Eivissa amb vista a la posada en funcionament de l'estació d'autobusos situada en el complex denominat CENTRO DE TRANSFERENCIA INTERMODAL Y DE SERVICIOS", subscrit per ambdues administracions en data 7 d'abril de 2016, que establia les passes necessàries per poder obrir de mutu acord l'estació d'autobusos ubicada al CETIS. Més recentment, en data 9 de gener de 2019 va signar-se una addenda al conveni, publicada al BOIB núm. 7, de 15 de gener de 2018. S'adjunten arxius amb el text del conveni i de la seva addenda.


 

Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es