Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Pla director sectorial de prevenció i gestió de residus no perillosos de l'illa d'eivissa (PDSPIGRE)

tornar Imprimir

El Ple del Consell Insular d'Eivissa en sessió extraordinària i urgent, de dia 22 de juny de 2020, va aprovar definitivament el Pla Director Sectorial de Prevenció i Gestió de Residus no Perillosos de l'illa d'Eivissa (PDSPIGRE). Aquest Pla s'ha publicat al BOIB núm. 116 de 30 de juny de 2020. El Pla consta dels següents documents:


 

Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es