Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Consulta previa a l'elaboració del projecte de reglament de la cartera de serveis socials

tornar Imprimir

Foto edifici Consell d'Eivissa

CONSULTA PREVIA A L'ELABORACIÓ DEL PROJECTE DE REGLAMENT DE LA CARTERA DE SERVEIS SOCIALS DEL CONSELL INSULAR D'EIVISSA

En compliment de la resolució de la consellera executiva del Departament de Benestar Social i Recursos Humans de data 17 de juliol de 2020 es disposa la tramitació d'una consulta prèvia a l'elaboració del projecte de reglament de la cartera de Serveis Socials del Consell Insular d'Eivissa, de conformitat amb l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Aquesta consulta s'efectua per un període d'un mes per mitjà del portal web del Consell Insular amb la finalitat de captar l'opinió de les persones i de les organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma en relació amb els aspectes següents:

  • Objectius;
  • Necessitat i oportunitat de la norma;
  • Problemes que es pretenen solucionar;
  • Possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

A més, en concret, es consulta a la ciutadania el següent:

  • L'abast concret de cadascun dels serveis socials que es presten a l'àmbit competencial del Consell Insular d'Eivissa així com la definició de cada tipus de prestació, la població a la qual va destinada, l'establiment o l'equip professional que l'ha de gestionar, els perfils i les ràtios del personal professional de l'equip i els estàndards de qualitat.

Per tal de conèixer la motivació, objectius i abast del reglament que es pretén elaborar podeu consultar la resolución de la consellera executiva clicant damunt el document que s'adjunta en format pdf.

Així mateix, podeu efectuar les vostres aportacions emplenant el següent Formulari Consulta Prèvia.


 

Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es