Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Consulta prèvia a l'elaboració del reglament de protecció del medi nocturn

tornar Imprimir

Foto edifici Consell d'Eivissa

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA A LA ELABORACIÓ DE UN REGLAMENT DE PROTECCIÓ DEL MEDI NOCTURN DE L'ILLA D'EIVISSA

De conformitat amb el que preveu l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, així com en els articles 2, 3, 7, 16 i 18 de la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d'accés a la informació, de participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient, se substanciarà una consulta pública, a través del portal web del Consell Insular d'Eivissa, en què es demanarà l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats pel futur reglament sobre:

  • Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
  • La necessitat i l'oportunitat de la seua aprovació.
  • Els objectius de la norma.
  • Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

Els ciutadans, les organitzacions i les associacions que així ho considerin poden fer arribar les seues opinions, propostes i suggeriments sobre els aspectes exposats en aquesta consulta, en el termini d'un mes, comptat des de la seua publicació en la web del Consell Insular d'Eivissa, a través de l'adreça de correu electrònic mediambient@conselldeivissa.es

El termini per a l'enviament de les observacions i comentaris comença el 25 de març i finalitza el 6 de maig de 2021.


 

Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es