Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Reglament de cessió temporal de l'Auditori de Cas Serres

tornar Imprimir

El Consell Insular d'Eivissa desplega la seua acció de foment, entre d'altres formes, mitjançant la cessió voluntària de l'ús esporàdic i puntual dels seus béns immobles i dels equipaments que es troben incorporats a l'Auditori de l'edifici polivalent de Cas Serres. Correspon al Consell Insular d'Eivissa (CIE) decidir quines entitats i associacions podran ser beneficiàries de la cessió, atenent a criteris objectius i de disponibilitat d'espais. A més, corresponen a aquesta institució insular les facultats de tutela i la fixació de les normes bàsiques d'organització, sense perjudici de l'autonomia que les entitats i les associacions puguin tenir en aquest tema. Aquest reglament té per objecte regular la cessió esporàdica i temporal de l'ús de les instal·lacions i els equipaments que integren l'Auditori de Cas Serres.

 

Descargar archivo

Reglament cas Serres
Tipus d'arxiu: PDF |


Continguts relacionats

Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es