Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Llei 6/1994 de30 de desembre

tornar Imprimir

Consells Insulars. Atribució de competències en matèria de patrimoni històric, promoció sociocultural, animació sociocultural, dipòsit legal de llibres i esports.

Autor: Parlament de les Illes Balears

data de creació: 29 de desembre de 1994
data de publicació: 29 de desembre de 1994

Mitjà de publicació: BOIB núm. 159 (29/12/94); BOE núm. 95 (21/04/94)

 

Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es