Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Decret de delegació de competències en matèria de Dipòsit Legal de Llibres

tornar Imprimir

Decret de delegació de competències del Consell General Interinsular de les Balears als Consells Insulars de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa-Formentera en matèria de Dipòsit Legal de Llibres.

Autor: Consejo General Interinsular de las Baleares

data de creació: 20 de agosto de 1982
data de publicació: 20 de agosto de 1982

Mitjà de publicació: BOCGIIB

 

Web: http://travesia.mcu.es/documentos/bal_d_deleg_comp.pdf

Proposam

© Consell d'Eivissa

Consell Insular d'Eivissa

Se produjo un error al procesar su petición.