Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

El Consell d'Eivissa recupera les beques d'investigació sobre el patrimoni històric i cultural

tornar Imprimir

Façana Consell

El Consell Executiu ha acordat avui la convocatòria de beques d'investigació sobre el patrimoni històric i cultural d'Eivissa, any 2016, que feia quatre anys que no s'havien tornat a convocar. L'objecte d'aquesta convocatòria és promoure el coneixement i l'estudi del patrimoni històric i cultural eivissenc per al foment, la investigació i la difusió del patrimoni, perquè pugui ser gaudit pels ciutadans i pugui ser transmès en les millors condicions a les generacions futures.

Concretament els temes escollits com objecte exclusiu d'aquesta convocatòria són: 3 beques d'arqueologia per a l'estudi i siglat de materials arqueològics de diferents campanyes, ja realitzades, 5 beques d'etnologia i concretament: el patrimoni hidràulic; parets en pedra seca: tècniques, tipologies i catalogació; l'estudi i buidat de la documentació històrica de l'Abadia de Montserrat sobre el cançoner tradicional; actualització i revisió de l'inventari de trulls; i, continuació de l'inventari de camins rurals d'Eivissa, 1 beca sobre el llegat de Xicu Lluy sobre l'exili, dipositat a l'Arxiu d'Imatge i So, 1 beca sobre Josep Clapés i els fets del Castell de Menorca, i 1 beca sobre Felip Curtoys.

Podran sol·licitar aquestes ajudes els investigadors, historiadors o arqueòlegs de forma particular o equips d'investigadors, formats a l'efecte o institucions de caràcter cientificocultural, així com aquelles entitats dedicades a la recerca i la investigació sobre el patrimoni i la cultura d'Eivissa, sense ànim de lucre i legalment constituïdes a l'illa d'Eivissa. L'import màxim de cada una de les beques serà de 5.000 euros.

Altres acords del Consell Executiu
El Consell Executiu, en la reunió d'avui, també ha acordat la convocatòria d'ajudes per al sector de la caça, que s'amplia a noves actuacions subvencionables, els informes sobre un projecte de línia de baixa tensió a Sant Mateu i diferents acords relacionats amb sancions en matèria de transport terrestre.

Eivissa, 04 d'agost de 2016

Document d'acords del Consell Executiu

 

Compartir:

Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es