Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

El Consell Executiu aprova la convocatòria d'ajudes a persones amb discapacitat. Adjudicat el subministrament d'energia 100% renovable per als edificis i instal·lacions de la corporació insular.

tornar Imprimir

Façana Consell

El Consell Executiu ha aprovat avui la convocatòria d'ajuts individuals per a persones amb discapacitat, amb una quantitat econòmica total de 100.000 euros. En l'exercici 2016, se'n varen beneficiar un total de 136 persones, que varen rebre ajuts per una quantitat total de 68.241,30 euros.

Com ha explicat la consellera de Benestar Social, Sanitat, Igualtat i Relacions amb les Entitats, Lydia Jurado, les subvencions se centren en ajudes per pagar activitats de rehabilitació -despeses derivades dels tractaments de psicoteràpia, fisioteràpia, tractaments psicopedagògics, psicomotricitat, logopèdia o estimulació precoç, entre altres-, o activitat de mobilitat, comunicació i assistència, que tenen com a objectiu facilitar l'autonomia de la persona en el seu entorn familiar i social. Això inclou ajudes per l'adaptació funcional de la llar, ajudes per pròtesis dentals, ortesis o per millorar el seu desplaçament.

Poden optar a aquestes ajudes les persones amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%, o bé els pensionistes amb incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa; tenir menys de 65 anys en el moment de presentar la sol·licitud; i tenir residència a l'illa d'Eivissa. A més, en el cas de les persones amb una discapacitat fins al 84%, no podran superar una renda per càpita de la unitat econòmica de convivència no superior als 9600 anuals per persona. En el cas de persones amb una discapacitat igual o superior al 85% i les que rebin assistència institucionalitzada en centres especialitzats fora de l'illa d'Eivissa, no podran superar una renda per càpita de la unitat econòmica de convivència no superior als 11.600 anuals per persona.

Adjudicat el subministrament d'energia provinent de fonts renovables.

El Consell Executiu també ha acordat l'adjudicació a l'entitat Endesa Energía SAU del contracte per al subministrament d'energia elèctrica d'alta i baixa tensió per als edificis i instal·lacions del Consell Insular d'Eivissa. L'energia subministrada estarà certificada com a provinent de fonts 100% renovables , amb un import total màxim d'1.571.429,78 euros, per ser l'oferta econòmicament més avantatjosa i amb una duració del contracte de 2 anys.

Segons estableix el contracte, l'empresa haurà de certificar la producció de l'energia provinent de fonts renovables, d'acord amb el procediment que s'ha de seguir a través la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC). L'energia elèctrica serà per al total de 67 punts de subministrament d'edificis i instal·lacions titularitat de l'administració insular, entre les quals hi ha l'edifici de la seu del Consell, l'Hospital-Residència Assistida Cas Serres, les escoletes, les instal·lacions esportives i culturals, el Parc de Serveis Insulars de sa Coma, el Parc de Bombers, la Llar Eivissa, habitatges i serveis socials o l'enllumenat de xarxa viària.

El consum previst per a totes les instal·lacions és de 4,19 Gwh/any (4.192.275 kWh/any).

A més d'altres assumptes que s'han acordat (vegeu documentació adjunta), al Consell Executiu també s'ha donat compte de l'adjudicació del contracte del servei per a l'elaboració del diagnòstic per a la revisió del Pla Territorial Insular d'Eivissa a l'entitat CENTRO DE OBSERVACIÓN Y TELEDETECCIÓN ESPACIAL, S.A.U. (COTESA), per un import total de 71.317,40 €, per resultar l'oferta econòmicament més avantatjosa per a l'Administració, amb una duració del contracte de 8 mesos. L'Executiu també ha acordat incoar l'expedient per a la contractació de les obres de reforma de l'Hipòdrom de Sant Rafel, amb un pressupost total d'1.197.795,40 euros

Eivissa, 14 de juliol de 2017

 

Compartir:

Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es