Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

El Consell d'Eivissa recorda a Santa Eulària que el titular de la gestió de la depuradora és Abaqua, que és a qui ha de requerir el pagament de la gestió dels llots

tornar Imprimir

Façana Consell

Respecte a les queixes del Partit Popular de Santa Eulària sobre el contenciós-administratiu que ha interposat el Consell Insular d'Eivissa a un Decret d'Alcaldia de l'Ajuntament de Santa Eulària sobre les despeses del pagament de la gestió dels fangs de la depuradora, el Consell considera necessari fer algunes precisions sobre a qui correspon realitzar aquests pagaments.

El Decret d'Alcaldia en qüestió, de data 5 de desembre de 2016, formula un requeriment formal de pagament a aquest Consell Insular, per import de 176.937,21€ per les despeses que li han estat ocasionades amb motiu de la gestió de fangs de l'estació depuradora d'aigües residuals (EDAR) de Santa Eulària durant els anys 2015 (38.681,17€) i 2016 (138.256,04€).

Els serveis jurídics del Consell d'Eivissa constaten que aquest Decret ignora que el titular de la depuradora és l'Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA), i que els seus estatuts estableixen a l'article 2.2 que li competeix "l'explotació, la conservació, el manteniment i la gestió de les infraestructures, les obres, les conduccions". Pel que fa a l'obligació del pagament de la gestió de residus, l'article 11 de la Llei 22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados estipula que 'los costes relativos a la gestión de los residuos tendrán que correr a cargo del productor inicial de residuos, del poseedor actual o del anterior poseedor de residuos'.

Per tant, en el cas que ens afecta, el producte dels fangs de les EDARs és el titular de les esmentades instal·lacions, és a dir, ABAQUA. És a aquest organisme a qui l'Ajuntament de Santa Eulària ha de presentar aquest requeriment per pagar la gestió dels fangs.

"Aquest mateix Consell s'ha trobat en una situació similar al de l'Ajuntament de Santa Eulària pel que fa a la gestió de fangs" ha explicat el conseller insular de Medi Ambient, Miquel Vericad, qui ha recordat que "hem hagut de realitzar un programa de trasllat de fangs de les depuradores a plantes de tractament de la península, operació que s'està realitzant amb resultats satisfactoris. El cost d'aquesta gestió l'abona directament ABAQUA, que és qui genera els fangs. En el cas del tractament dels fangs de la depuradora de Santa Eulària ens trobem exactament amb la mateixa situació, i és a ABAQUA a qui s'ha de dirigir l'Ajuntament". Ha puntualitzat Vericad que, al ser ABAQUA la responsable del pagament i no el Consell, "encara que volguèssim pagar, competencialment ens resulta absolutament impossible assumir aquesta despesa".

Com que el Decret d'Alcaldia esgota la via administrativa, el Consell Insular d'Eivissa no ha tingut altra alternativa que presentar un recurs contenciós administratiu perquè, de no fer-ho, assumiria una despesa que no li correspon, el que suposaria una malversació de sous públics. 

Audio Miquel Vericad

 

Compartir:

Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es