Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

El Consell selecciona l'empresa per a la direcció d'obra del desdoblament de Ca na Negreta, amb un pressupost de 314.600 euros

tornar Imprimir

Façana Consell

El Consell Executiu, en la reunió urgent i extraordinària celebrada aquest dimarts, ha ratificat la resolució de la consellera de Territori i Mobilitat, Pepa Marí, de seleccionar l'empresa Viarium Ingeniería SL, per al servei de direcció d'obra del desdoblament de la carretera a Ca na Negreta i nova variant de Jesús, per un import total de 314.600 euros, per resultar l'oferta econòmicament més avantatjosa per l'Administració. El servei consisteix en els treballs de direcció de les obres, la coordinació de seguretat i salut durant el transcurs de les obres, el seguiment arqueològic i el seguiment mediambiental. Contempla, així mateix, treballs d'anàlisis prèvies a l'inici de les obres (anàlisi del projecte, aprovació de plans de seguretat i residus, comprovació del replanteig de les obres) i seguiment durant el període de garantia (2 anys des de la recepció de les obres ).

Durant les pròximes setmanes continuarà la tramitació de l'expedient, fins a la seua adjudicació definitiva i firma del contracte.

Paral·lelament, el Consell d'Eivissa segueix amb la recta final de la tramitació de l'expedient de contractació de les obres, que es troba en fase final d'estudi de la documentació presentada per les empreses concursants. L'objectiu és poder seleccionar l'empresa adjudicatària en les pròximes setmanes, seguint amb la "prioritat del Departament d'iniciar al més aviat possible aquestes obres", segons ha assenyalat la consellera. Pepa Marí ha insistit que el govern del Consell "va marcar-se com a objectiu accelerar el projecte de Ca na Negreta" i que gràcies a la bona feina dels tècnics de la institució "s'estan complint totes les previsions dels terminis marcats" quant als tràmits d'aprovació de projecte i processos de contractació que s'havien de seguir fins a l'inici de les obres.

Les obres de la carretera tenen un pressupost de projecte de 20.722.385,89 euros, que presumiblement es podrà veure rebaixat ateses les ofertes presentades.

Eivissa, 13 de setembre de 2017

 

Descargar archivo

130917 Consell Executiu
Tipus d'arxiu: PDF |

Compartir:

Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es