Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Obert el termini per presentar sol·licituds per les ajudes del Consell d'Eivissa a les colles i grups de ball pagès

tornar Imprimir

Façana Consell

El Consell Insular d'Eivissa ha obert el termini, fins al dia 24 de novembre de 2017 inclòs, perquè les colles i grups de ball pagès de l'illa d'Eivissa puguin sol·licitar les subvencions per al foment del folklore i la cultura popular per a l'any 2017. Les colles beneficiàries han de ser associacions legalment constituïdes i inscrites en el Registre d'Associacions i Fundacions del Govern de les Illes Balears, que dediquin la seua activitat al món del folklore i la cultura popular i que tenguin l'àmbit d'actuació a l'illa.

Enguany el Departament d'Educació, Patrimoni. Cultura, Esports i Joventut destina per aquestes ajudes un total de 30.000 euros, i l'import màxim a rebre per colla arriba fins als 1.650 euros. Com a novetat, en la convocatòria de 2017 s'ha intentat simplificar la documentació a aportar per part dels grups, en aquells casos en els que ja s'hagi presentat la bàsica (alta en el registre d'Associacions i Fundacions, estatuts, CIF/NIF de l'entitat i DNI de la persona representant) en les darreres convocatòries de les ajudes.

En aquestos casos, per tal de facilitar els tràmits administratius, la documentació a presentar es resumirà en una declaració responsable de no estar sotmès a cap prohibició d'obtenir subvencions, una comunicació per escrit de les altres ajudes que es demanin per a la mateixa finalitat i una altra d'estar al corrent de les obligacions tributàries, a més d'una memòria de l'activitat del grup durant el darrer trimestre de 2016 i els tres primers de 2017.

En aquest sentit, el conseller del Departament d'Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut, David Ribas, ha declarat que "seguint en la línia iniciada en altres convocatòries d'ajudes d'aquest Departament, enguany s'ha simplificat la documentació a aportar per part dels grups i colles de ball pagès per tal de facilitar-los al màxim els tràmits administratius". A més, aquesta simplificació en la justificació permetrà flexibilitzar l'objecte al que destinen aquesta subvenció, el que és "una de les reivindicacions que ens havien transmès els grups i colles".

Ribas també ha senyalat que l'objectiu, de cara a 2018, és "augmentar aquestes ajudes fins a un màxim de 2.000 euros per a cada colla".

Declaracions David Ribas

 

Compartir:

Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es