Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Modificació nº1 del Pla Territorial Insular d'Eivissa

tornar Imprimir

Plan Territorial 2018

Acord del Ple del Consell Insular d'Eivissa de dia 5 de setembre de 2018, d'aprovació inicial de la Modificació número 1 del Pla territorial insular d'Eivissa i obertura del període d'informació pública.

Tauler d'anuncis i edictes electrònics de la Seu del consell Insular d'Eivissa

 

Compartir:

Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es