Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

El Consell Executiu aprova l'aportació de 63.000 euros a la Fundació Illes Balears per a la gestió del Museu Etnogràfic de Can Ros

tornar Imprimir

Façana Consell

Aquest matí s'ha aprovat en el Consell Executiu la proposta del Departament d'Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut en relació amb el conveni de col·laboració entre el Consell d'Eivissa i la Fundació Illes Balears per a la gestió i el finançament del Museu Etnogràfic d'Eivissa durant l'any 2018.

L'acord suposa l'aprovació de la despesa i la concessió d'una subvenció nominativa a la Fundació Illes Balears amb una aportació màxima de 63.000 euros, dels quals s'avança el pagament del 75% de l'ajuda, per fer front a les despeses que es derivin del manteniment de l'immoble de Can Ros ─seu de l'esmentat museu─, els subministraments bàsics, el personal de vigilància i d'obertura i tancament, la neteja, els treballs tècnics i de dinamització, entre d'altres.

El conveni en vigor sobre el Museu Etnogràfic es va signar l'octubre de 2017 i substituïa l'anterior, signat l'any 1993 i havia quedat totalment obsolet, el que havia provocat que en els darrers anys el Museu es trobàs en una situació d'indefinició que posava en dubte la seua supervivència. L'actualització del conveni ha anat paral·lela a la completa renovació museogràfica, la recuperació de les exposicions temporals i de les activitats de dinamització que organitza aquest centre, com són els diferents tallers i les Nits de Museu, a més d'altres activitats organitzades a les Païsses de Cala d'Hort.

Altres acords del Consell Executiu els podeu trobar en el document adjunt.

 

Compartir:

Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es