Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

El Consell d'Eivissa farà una tala i poda de pins a la carretera de Santa Eulària per l'elevat risc de caiguda

tornar Imprimir

060219 Poda i tala

El departament de Xarxa Viària del Consell d'Eivissa realitzarà una intervenció de poda i tala de pins que es troben en els marges de la carretera EI-300, al tram comprès entre els punts quilomètrics 7+000 i 7+200, a causa de l'elevat risc de caiguda sobre la calçada de branques i fins i tot dels mateixos arbres. L'operació es realitzarà aquest pròxim cap de setmana i probablement els dos següents. A causa de l'elevada altura d'aquests, els pins es tallaran en 2 o 3 trossos grans per intentar no envair el carril destinat per al trànsit. Per poder realitzar el tall en diversos trossos s'emprarà una cistella elevadora i es paralitzarà el trànsit en tots dos sentits en el moment que es vagi a realitzar el tall de l'arbre, per evitar riscos.

Els treballs de tala i poda es realitzaran en jornades de 8 hores durant el cap de setmana, des de les 7 del matí fins a les 12 del migdia, coincidint amb les hores en què es preveu menys trànsit en aquesta via.

Aquests treballs formen part de l'actuació integral a les carreteres que porta a terme el Departament de Mobilitat i Territori del Consell d'Eivissa que consisteix en la neteja i el manteniment de les 17 carreteres de la xarxa viària insular, el que suposa un total de prop de 895.000 metres quadrats de superfície entre marges i zones enjardinades (850.000 metres de superfície desbrossada i 50 metres de zona enjardinada).

El contracte, que és el primer d'aquestes característiques que ha formalitzat mai el Consell Insular, va ser adjudicat a la UTE Iberdrex Obras y Servicios SL e Ibérica desbroces de Extremadura per un total d'1,13 milions d'euros, IVA inclòs, durant un termini d'execució de quatre anys, i arriba a un total de 17 carreteres de la xarxa viària insular, 14 de les quals inclouen zones enjardinades.

El contracte inclou un desbrossament mecànic en aquells trams on sigui possible, i es completa amb desbrossament manual de vegetació en aquells llocs de difícil accés o que per les seves característiques no tenen un bon acabat únicament amb la desbrossadora mecànica.

Actuacions en la quarta i última campanya de 2018

En l'última campanya duta a terme entre octubre i desembre de 2018 es van netejar els marges (retirada de residus) de les carreteres EI-10, EI-20, EI-30 i ronda nord Sant Antoni. Pel que fa a les tasques de jardineria, es van executar actuacions de neteja, desbrossament i rastellat de zones enjardinades, retallada i pinçament de tanques, i aplicació de fitosanitaris i herbicides en rotondes i paviments durs. A més, al novembre es va dur a terme la tala i poda de pins amb risc de caiguda, situats al domini públic del marge esquerre de la carretera EI-200, al punt quilomètric 5+500, a l'entrada de Santa Eulària des Riu.

Eivissa, 5 de febrer de 2019

 

Compartir:

Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es