Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

La Comissió Balear de Medi Ambient aprova la declaració ambiental estratègica de la modificació puntual del Pla Territorial Insular de l'illa d'Eivissa

tornar Imprimir

140319 Comissio Balear

El Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears (CMAIB) ha aprovat la declaració ambiental estratègica de la Modificació puntual número 1 del Pla Territorial Insular de l'illa d'Eivissa. Aquesta autorització permetrà el Consell d'Eivissa completar-ne la tramitació i elevar al Ple de la institució l'aprovació definitiva de la norma. Es tracta de la primera modificació del PTI d'Eivissa, que data de l'any 2005 i no s'havia arribat a modificar mai abans.

En representació del Consell d'Eivissa, a la sessió del Ple de la CMAIB celebrat avui hi han participat la consellera de Territori i Mobilitat, Pepa Marí, i la vicepresidenta segona i consellera d'Indústria, Marta Díaz.

La Modificació del Pla Territorial Insular té l'objectiu de reduir de forma immediata la pressió urbanística i especulativa en sòl rústic i l'impacte ambiental i paisatgístic que se'n deriva, seguint aquells criteris i disposicions normatives que es varen aprovar a través de la Norma territorial cautelar. Els objectius específics de la modificació són reduir l'aprofitament urbanístic en sòl rústic i mitigar l'impacte que hi provoquen els habitatges de grans dimensions; reduir la intensitat de la urbanització difusa del sòl rústic, principalment a través d'un nou règim de segregacions; reduir l'impacte ambiental i paisatgístic de les edificacions que s'implantin en sòl rústic, així com reduir les contingències derivades de la construcció en zones de risc d'incendi forestal; introduir determinades mesures positives d'integració paisatgística, ambiental i de foment de l'agricultura; i adaptació d'aspectes concrets del PTI al context actual.

Paral·lelament, el Departament de Territori i Mobilitat continua endavant amb els treballs previs a la tramitació d'una revisió del Pla Territorial insular. En aquest cas, es tracta d'un treball de més gran abast, que suposarà l'adopció de nous criteris generals quant a l'ordenació del territori. La revisió del PTI del 2005 suposarà un ampli procés participat entre el conjunt de col·lectius i entitats de l'illa de diagnosi, debat públic, formulació de propostes. Actualment, el Consell d'Eivissa treballa en l'elaboració del document de diagnosi, que una vegada estigui finalitzat servirà per obrir el procés de debat i participació sobre el model territorial de l'illa.

Eivissa, 14 de març de 2019

 

Compartir:

Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es