Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Convocades les ajudes individuals dirigides a la formació tècnica esportiva, als èxits esportius i a l'estada d'esportistes en centres de tecnificació o d'alt rendiment

tornar Imprimir

Façana Consell

Demà 29 de maig comença el termini per presentar les sol·licituds d'ajudes econòmiques individuals dirigides a la formació tècnica esportiva, als èxits esportius, a l'estada d'esportistes en centres de tecnificació o centres d'alt rendiment. El termini acaba el dia 11 de juny i l'extracte de la convocatòria s'ha publicat avui al BOIB (núm 71, 28 de maig de 2019), mentre que les bases d'aquestes ajudes es van publicar al BOIB núm. 59, de 2 de maig de 2019.

Les modalitats de les ajudes són les següents:

- Modalitat A18: ajudes econòmiques per a esportistes de l'illa d'Eivissa per resultats aconseguits l'any 2017 i per a les persones esportistes de l'illa d'Eivissa per haver estat inscrites en centres de tecnificació esportiva (CTE) o centres d'alt rendiment (CAR) fora d'Eivissa durant la temporada esportiva 2017-2018.
- Modalitat A19: ajudes econòmiques per a esportistes de l'illa d'Eivissa per resultats aconseguits l'any 2018 i per a les persones esportistes de l'illa d'Eivissa inscrites en centres de tecnificació esportiva (CTE) o centres d'alt rendiment (CAR) fora d'Eivissa durant la temporada esportiva 2018-2019.
- Modalitat B18: ajudes econòmiques per a personal tècnic esportiu de l'illa d'Eivissa per haver participat en cursets i/o activitats de formació tècnica esportiva fora de les illes Pitiüses durant l'any 2018.
- Modalitat B19: ajudes econòmiques individuals per a personal tècnic esportiu de l'illa d'Eivissa per participar en cursets i/o activitats de formació tècnica esportiva fora de les illes Pitiüses durant l'any 2019.

El lloc de presentació de sol·licituds és el registre general del Consell Insular d'Eivissa o els llocs previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. A més, a través de la seu electrònica del Consell Insular d'Eivissa (https://seu.conselldeivissa.es), si es disposa de signatura electrònica reconeguda, es poden realitzar igualment tots els tràmits.

Tota la informació es pot trobar a la seua web www.conselldeivissa.es, a la Base de Dades Nacional de Subvencions http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/ca/index i al mateix Departament d'Esports, a la segona planta del Consell Insular d'Eivissa.

 

Compartir:

Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es