Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

El Ple del Consell Insular d'Eivissa aprova convalidar 157.000 euros de despesa en matèria de Serveis Socials

tornar Imprimir

310719 ple consell

El ple del Consell Insular d'Eivissa ha aprovat avui procedir a la convalidació de la despesa per omissió de fiscalització prèvia i al pagament per un import total de 156.995,50 euros a factures de proveïdors i associacions per tasques realitzades per al departament de Serveis Socials.

Concretament aquesta quantitat correspon a les següents associacions:

· A Creu Roja de les Illes Balears se li convalida una despesa de 122.477,93 €,
· a AMADIBA se li convalida una despesa de 22.356.87 €,
· a Carbonos Metálicos S.A. se li convalida una despesa de 5.030,7 €
· i a l'Associació Linares Von Smichterlow, 7.130 €.

D'altra banda, també en matèria d'Hisenda, el Ple del Consell Insular ha aprovat un expedient de reconeixement extrajudicial de deute corresponent al mes de maig per un import de 65.581,41 €. Aquestes factures s'han hagut de tramitar mitjançant el que disposa l'article 217.2 de la Llei reguladora de les hisendes locals, per a la inexistència de crèdit al pressupost en el moment en que s'han prestat els serveis o el subministrament .

La consellera d'Economia i Hisenda i Desenvolupament Econòmic, María Fajarnés, ha donat compte del Període Mitjà de Pagament del mes de juny del Consell Insular, que, globalment, assoleix els 41,65 dies sent superior als 30 dies establerts per Llei. "Això es deu, en part, perquè encara resten de pagar factures emeses entre 2015 i 2018, el que ens obligarà a fer un Pla de Tresoreria, amb tots els inconvenients que això comporta", ha explicat la consellera al Ple.

D'altra banda, el ple ha aprovat, per unanimitat, adherir-se a la Central de Contractació de la FELIB a fi de poder contractar les obres, serveis i subministraments amb condicions avantatjoses, i ha ratificat els Estatus del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears, que han estat actualitzats en virtut dels darrers canvis legislatius.

 

Compartir:

Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es