Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

El Consell Executiu treu a licitació dos ITVs mòbils per un import de 1,2 milions d'euros

tornar Imprimir

Façana Consell

Així mateix s'ha aprovat iniciar els tràmits per la implantació d'una altra estació d'ITV fixa

El Consell Executiu, reunit avui, ha aprovat l'expedient de contractació que incorpora els Plecs de prescripcions tècniques i de clàusules administratives particulars, per licitar el servei de dues unitats mòbils per a la inspecció tècnica periòdica de vehicles a l'illa d'Eivissa, per un import total de 1.215.800,81 €, IVA inclòs. Aquestes dos línies d'ITV mòbil es situaran, provisionalment, a l'aparcament del Recinte de Fires i Congressos FECOEV d'Eivissa. El contracte serà per un any, prorrogable any per any, fins un màxim de quatre anys.

Paral·lelament, també relacionat amb la inspecció tècnica de vehicles, el Consell Executiu ha aprovat iniciar els tràmits per la implantació, amb caràcter definitiu, d'una nova estació d'ITV a Eivissa, atenent  a que l'estació actual, els últims anys "ha vingut sofrint una situació de sobresaturació (...) acumulant un retard en la realització de les inspeccions superior, a vegades, als sis mesos". Per tot això el Consell Executiu ha conclòs que "urgeix reduir dràsticament el nombre de vehicles que esperen poder sotmetre's a la inspecció tècnica a Eivissa" i per això, mentre s'habilita el funcionament de dos unitats mòbils, el Consell tramita la contractació d'una nova estació on es presti aquest servei. 

 

Compartir:

Proposam

© Consell d'Eivissa
· oac@conselldeivissa.es