Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Obert el període per presentar esmenes a les sol·licituds d'ajudes a estudiants

tornar Imprimir

Façana Consell

A la pàgina web del Consell d'Eivissa (apartat Convocatòries i ajudes) s'ha publicat la llista d'esmenes de les sol·licituds que es varen presentar amb deficiències a la convocatòria d'ajudes a estudiants de l'illa d'Eivissa per al curs 2018-19 (bases publicades al BOIB núm. 67, de 18-05-19).

El termini per presentar les esmenes acaba el dijous 17 d'octubre; en els cas que les persones interessades no presentin les seues sol·licituds dins d'aquest termini, es considerarà que desisteixen de la seva petició (article 68.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú).

Les sol·licituds poden presentar-se de manera presencial a l'Oficina d'Atenció Ciutadana del Consell o en la forma i els llocs establerts a l'article 16.4 de la Llei 39/2015 esmentada.

Més informació al següent link: http://www.conselldeivissa.es/portal/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_14822_2.pdf?fbclid=IwAR1O_m95XsucmcmQ-P3fX2hLXM0sdD6whj-iwcJw1QZcQ3keKynlKN1HB-c

 

Compartir:

Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es