Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

El Consell Executiu aprova l'adjudicació de les dos línies d'ITV mòbil

tornar Imprimir

Façana Consell

El Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa ha aprovat aquest matí l'adjudicació de dos línies mòbils per la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) de l'illa, que s'ubicaran a l'aparcament del recinte de Fires, Congressos i Esdeveniments d'Eivissa (FECOEV). Al concurs s'havien presentat un total de cinc empreses, encara que una de les ofertes va estar desestimada en no presentar la garantia econòmica. Finalment, la guanyadora ha estat ESTACIÓN ITV VEGA BAJA S.A. per un import anual de 735.534, 20 euros als quals s'ha de sumar l'IVA.

Es tracta d'una quantitat que redueix en un 26,8% la fixada com màxima per la institució insular, que va ser d'1.004.794,06 euros més IVA. L'adjudicació no serà definitiva fins que no hagin passat els 15 dies del període d'al·legacions, a partir de la notificació de la resolució a les diferents parts. En cas que hagi al·legacions al procés, l'expedient serà analitzat pel Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals (TACR) que tindrà dos mesos per pronunciar-se. Un cop resolta l'adjudicació, es podrà posar en marxa tan bon punt l'Ajuntament d'Eivissa faciliti la llicència d'activitat que ha de tramitar l'empresa guanyadora.

Cal recordar que el contracte contempla un permís d'un any que podrà ser prorrogat cada any fins a sumar un màxim de quatre anualitats. "Estam molt contents de seguir donant passes per resoldre un problema que preocupa molt a tots els residents i a moltes empreses, que es veuen condicionats per les llargues llistes d'espera per passar aquestes inspeccions obligatòries. Desitjam que es puguin complir els terminis més optimistes, encara que no podem posar data per la seva posada en marxa ja que depenem d'altres institucions. Estam posant tot el nostre esforç en solucionar aquest assumpte", ha declarat el conseller d'Innovació, Transparència, Participació i Transports del Consell d'Eivissa, Javier Torres.

Ajudes específiques al sector agrari

D'altra banda el Consell Executiu ha donat llum verda a l'aprovació de la convocatòria anticipada d'ajudes específiques per a la recuperació, el manteniment i la consolidació de l'entorn agrari i agrodiversitat a l'illa d'Eivissa per a l'any 2019.

Aquesta ajuda és fruit del Pla Anual d'Impuls del Turisme Sostenible per al període 2017, que es va traduir en la concessió d'aquesta ajuda el passat 23 de juliol de 2018 per un total de 2.642.244,09 euros en càrrec al referit fons. Es va observar un termini de 5 anys per a l'execució d'aquest projecte comprenent des de l'any 2018 al 2022.

El 23 de setembre de 2019, el president del Consell Insular d'Eivissa, Vicent Marí, va signar la providència d'inici dels tràmits per poder establir la convocatòria d'aquestes ajudes que enguany tindran un import estimat màxim de 493.186,03 euros.

 

Compartir:

Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es