Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

El Consell Executiu aprova el pagament dels convenis de 2017, 2018 i 2019 amb la UNED

tornar Imprimir

Façana Consell

El Consell Executiu, reunit avui d'urgència, ha aprovat la despesa i el pagament de la quantitat de 211.626,81 euros a favor del Consorci Universitari del Centre Associat de la UNED a les Illes Balears corresponent a les aportacions pendents de pagament dels anys 2017, 2018 i 2019.

Aquesta quantitat podria veure's reduïda si una vegada aprovats els comptes anuals de la UNED de 2019 resulta que l'aportació del Consell d'Eivissa (75.000 euros per aquest exercici) ha de ser inferior. En aquest sentit l'executiu ha aprovat demanar el reintegrament de la part no justificada, o reduir proporcionalment la propera aportació econòmica del Consell Insular d'Eivissa al Consorci, un cop conegut el resultat, en cas que fos necessari.

El conveni del Consell Insular amb la UNED es remunta al 22 de desembre de l'any 2000 quan el ple acordà per unanimitat adherir-se a l'ens institucional que es creés per al sosteniment i direcció del Centre Associat de la UNED a les Illes Balears, una decisió que va ser ratificada el 28 de gener de 2002.

En dates 16 i 17 de desembre de 2019 va tenir entrada en aquest Consell Insular un escrit del Centre Associat de la UNED de les Illes Balears mitjançant el qual es sol·licitava l'abonament de les aportacions pendents per part d'aquest Consell, corresponents als anys 2017, 2018 i 2019 per un total de 225.000 euros (75.000 euros per any). D'aquesta petició el Departament d'Educació, Patrimoni i Cultura considera que és necessari descomptar 13.373,19€ que no corresponen a la justificació per la qual està signat el conveni, motiu pel qual l'aportació resultant és de 211.626,81 euros.

 

Compartir:

Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es