Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Avís important sobre el manteniment de la categoria especial del títol de família nombrosa

tornar Imprimir

Façana Consell

El 25/03/2019, la secció quarta de la Sala contenciosa-administrativa del Tribunal Suprem va dictar la Sentència núm. 409/2019, relativa a la renovació d'un títol de família nombrosa i al manteniment de la categoria especial.

Atesa aquesta sentència sobre la interpretació de l'article 6 de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses, modificat per la disposició final cinquena de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, respecte de la conservació de la categoria especial fins al darrer fill en els títols de família nombrosa que l'haguessin perduda des de l'entrada en vigor de la Llei 26/2015, us informam que la decisió d'aquesta sentència s'aplicarà amb caràcter retroactiu als títols expedits pel Consell Insular d'Eivissa des d'aquesta data (18/08/2015).

Per tant, les famílies que haguessin obtingut el títol de categoria especial a causa que el nombre de fills/filles fos igual o superior a cinc, i aquella categoria s'haguès vist modificada pel canvi del nombre de fills, poden recuperar aquesta categoria, ja que com declara la sentència la modificació legal de 2015 tracta d'evitar una situació de discriminació entre els germans. En definitiva, la sentència declara que tots els germans que varen contribuir a l'obtenció per a la família de la "categoria especial" segueixen disfrutant en ella dels mateixos beneficis que va disfrutar el primer d'ells.

Cal tenir en compte que la sentència només es refereix a la interpretació de l'article 6, el qual tracta sobre la condició del nombre de fills.

Aquesta sentència fixa la següent interpretació:

"El párrafo segundo del art. 6 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas , añadido por la Disposición final quinta de la Ley 26/2015, de 28 de julio, que "Modifica el sistema de protección a la infancia y a la adolescencia", debe interpretarse en el sentido de que el Título de Familia Numerosa en la circunstancia a que se refiere ese párrafo sigue en vigor no sólo en su existencia sino, además, en la categoría que antes ostentara."

Quant a les altres condicions previstes en l'article 4.2 i 4.3 de la Llei 40/2003, fills amb discapacitat o quatre fills i renda inferior a la quantitat establerta, l'esmentada sentència no les té en compte i, per tant, de moment no són d'aplicació.

Qui es beneficiaran d'aquesta modificació?:

Totes aquelles famílies que ostentessin un Títol de Família Nombrosa Categoria Especial amb 5 o més fills i que es trobés en vigor a partir del 18 d'agost de 2015, data en la qual entra en vigor la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del Sistema de Protecció a la Infància i Adolescència.

A aquelles famílies amb 5 o més fills que hagin perdut la Categoria Especial des d'aquesta data (18/08/2015) fins ara, tindran el títol de família nombrosa categoria especial amb caràcter retroactiu des de la data en què la van perdre.

S'adjunta la Sentència del Tribunal Suprem 409/2019.

 

Compartir:

Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es