Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

El Consell d'Eivissa deixarà de cobrar tributs i prioritzarà la tramitació d'ajudes durant l'Estat d'Alarma

tornar Imprimir

200320 Estat d'Alarma

El Consell Insular d'Eivissa ha aprovat avui un decret de Mesures Econòmiques i Tributàries urgents per ajudar a les famílies, empreses i autònoms a pal·liar els efectes econòmics que comportarà la situació sanitària actual. El president Vicent Marí ha explicat que "en aquests moments és vital per totes les famílies disposar de liquiditat, i en aquest sentit hem aprovat unes mesures urgents per tal de que pagar escoletes, el servei de l'Hospital Residència de Cas Serres o taxes per desenvolupar activitats, no suposi cap problema". Marí ha assegurat que "aquest Consell treballarà perquè ningú no es quedi enrere", i en aquest sentit ha avançat que una vegada passada l'alarma es treballarà en noves modificacions d'ordenances que suposin estalvi per les famílies de cara al futur.

En aquest primer paquet de mesures, mentre duri la declaració d'estat d'alarma, el Consell d'Eivissa suspèn la meritació del fet imposable de les següents taxes del Consell Insular d'Eivissa:

- Taxa per serveis prestats pel Departament de Benestar Social, per estades a centres hospitalaris i assistencials del Consell insular d'Eivissa.

- Taxa per la prestació de serveis generals en matèria d'agricultura, ramaderia, pesca i caça.

- Taxa d'expedició de carta d'artesà, carta de mestre artesà i document de qualificació artesanal.

- Taxa per autoritzacions de transport per carretera i d'activitats auxiliars i complementàries, per expedició de targetes per a la utilització del mecanisme de control en el sector del transport per carretera, i per qualificació inicial i formació contínua dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera.

L'aplicació d'aquesta condonació durant els 15 dies previstos inicialment d'estat d'alarma suposarà un estalvi a la ciutadania d'Eivissa aproximada de 100.000 euros.

A més, es suspèn l'inici de procediments de recaptació en termini voluntari, l'emissió de notificacions en matèria d'ingressos de dret públic i l'aprovació de padrons i llistes de cobrament de taxes i preus públics amb periodicitat mensual i els embargaments de capital per deutes amb aquesta administració.

Durant aquests dies d'estat d'alarma, tots els departaments del Consell d'Eivissa prioritzaran la tramitació de totes aquelles ajudes pendents de liquidar per tal de poder ajudar a tots els ciutadans quan abans.

Carta als usuaris de les escoletes del Consell d'Eivissa

Per altra banda la consellera de Cultura i Educació, Sara Ramon, ha remès aquest matí una carta a les famílies d'usuaris de les escoletes explicant que els rebuts del mes de març, tant per escolarització com per menjador, ja estaven emesos en el moment de la declaració, motiu pel qual es demana que donin l'ordre cada família a la seva entitat bancària per tal de poder retornar aquests rebuts. "És la manera més ràpida de resoldre aquesta incidència sense causar més molèsties a les famílies, i que puguin estalviar-se aquesta despesa fins que es resolgui tota la situació", ha manifestat la consellera.

Reunió amb agents socials

D'altra banda, el president del Consell d'Eivissa s'ha reunit aquest matí amb representants de CCOO, UGT, Pimeef i CAEB per tal de conèixer de primera ma les preocupacions del agents socials davant la situació actual. S'ha acordat que, un cop superada l'alerta sanitària i prestada l'atenció social que correspon, es pactarà amb tots els agents una bateria de mesures que ajudin a pal·liar els efectes econòmics de treballadors, empresaris i autònoms.

 

Compartir:

Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es