Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

El Consell d'Eivissa i els ajuntaments de l'illa acorden reduir i retardar el cobrament de tributs per pal·liar els efectes econòmics de la crisi de la COVID-19

tornar Imprimir

240420 Foto Noticia Generica

El Consell d'Eivissa i els cinc ajuntaments de l'illa han pactat, fruit de la darrera reunió del Consell d'Alcaldes on es va tractar aquesta qüestió, el primer document de mesures fiscals destinades "a no restar liquiditat a aquelles empreses que han hagut de tancar portes per mor de la crisi sanitària de la COVID-19 i la posterior declaració de l'Estat d'alarma". Aquest document, que es confirmarà al pròxim Consell d'Alcaldes, compta amb 10 punts, i és només una primera bateria de propostes, sense perjudici que es puguin pactar noves mesures, de manera coordinada, destinades a ajudar a famílies i empreses de tota l'illa.

En aquest document els ajuntaments i el Consell Insular acorden exonerar a persones i empreses de la part proporcional de totes les taxes i cànons repercutides en les dates en que no n'han pogut fer us per causes relacionades amb l'estat d'alarma. A més, enguany s'ampliarà el període voluntari de cobrament de tributs periòdics fins al 2 de novembre de 2020, possibilitant el fraccionament. Aquestes mesures, suposarà en conjunt no repercutir en les empreses i particulars de l'illa prop d'un milió i mig d'euros mensual a fi d'evitar agreujar la seva falta de liquiditat.

A més, i per tal de que no pugin les taxes municipals de fems, el Consell d'Eivissa no aplicarà la pujada que estava prevista per enguany al cànon d'entrada de residus de l'abocador de Ca na Putxa i que s'emmarcava en l'entrada en funcionament de la planta de triatge. Això implicarà no aplicar el sobre cost d'aquesta planta de triatge que suposaria 2 milions d'euros al 2020. Mesura que s'afegeix a les ja preses pel Consell d'Eivissa, anul·lant les taxes per estades a centres hospitalaris i assistencials del Consell insular d'Eivissa, les taxes per la prestació de serveis generals en matèria d'agricultura, ramaderia, pesca i caça, les taxes d'expedició de carta d'artesà, carta de mestre artesà i document de qualificació artesanal, així com les taxes per autoritzacions de transport per carretera.

En total, i fins a la data prevista per l'aixecament de l'estat d'alarma, aquestes noves mesures suposen un estalvi als ciutadans de l'illa d'uns 5 milions d'euros.

Una altra de les mesures acordades ha estat la de demanar al Govern de les Illes Balears que durant 2020 no incrementi el cost de serveis bàsics com les taxes d'aigua i sanejaments a les entitats locals d'Eivissa perquè els ciutadans no vegin repercutida la pujada.

A més s'ha acordat demanar a Ports IB i a Ports de l'Estat que s'exoneri del cobrament de taxes per estàncies prolongades a les embarcacions d'excursions que no hagin pogut desenvolupar la seva activitat, almenys durant el període en què no han pogut exercir la seva activitat, sense perjudici que es pugui aplicar a tot 2020. També es demanarà a les dos entitats l'exoneració de les taxes d'explotació de Clubs Nàutics i Ports Esportius per tal que puguin repercutir la baixada a les empreses que acullen. També s'ha demanat demanar a la Direcció General de Costes de l'Estat d'exonerar el cànon d'ocupació de platges i el de punts d'atracament a empreses durant aquest període.

Totes les administracions han donat llum verda a sol·licitar conjuntament l'aixecament de la suspensió de terminis per tramitar els processos de concessió de subvencions i els processos de contractació, almenys pel que fa a les persones jurídiques que estan obligades a comunicar-se electrònicament amb l'administració pública i per tant ja disposen de certificat electrònic i sempre que això no suposi un perjudici per a les persones físiques que puguin concórrer en igualtat de condicions.

A més, demanaran al Govern balear que transmeti al govern de l'Estat la necessitat d'alliberar els romanents de tresoreria de les entitats locals participants, per tal de disposar de liquiditat per fer front a la situació d'emergència generada.

Els tres darrers punts d'aquest decàleg serviran perquè els ajuntaments i el Consell d'Eivissa es comprometin a prioritzar l'increment de les partides destinades a ajudar a les famílies i als col·lectius més vulnerables, agilitzar el pagament als proveïdors, i establir un fòrum de diàleg entre totes les entitats locals d'Eivissa per elaborar plans de dinamització turística, comercial i industrial a curt i a llarg termini.

 

Compartir:

Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es