Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

El Consell d'Eivissa fa difusió dels valors del 'Peix Nostrum' amb la distribució gratuïta del llibre Peix Sí!

tornar Imprimir

070520 Peix

A partir d'aquest divendres 7 de maig, el departament de Medi Rural i Marí del Consell Insular d'Eivissa en col·laboració amb les Confraries de Pescadors d'Eivissa i Sant Antoni, distribuiran de forma gratuïta a través dels diferents punts de venda de peix d'Eivissa, Peix Nostrum, un total de 2000 exemplars dels llibres PEIX SI!, de receptes de Peix.

El llibre editat pel Consell Insular d'Eivissa és un recull de receptes elaborades per Antònia Ripoll, Marga Prats, Joan Tur i Virginia Marí que inclou tant plats tradicionals com la borrida de ratjada o l'arròs brut, com preparacions innovadores com el wontonfrit de sorell. Es concentra especialment en els peixos més humils com el sorell, la rajada, el moll, el gató, el gerret, la sèpia o la morena que són menys valorats o fins i tot desconeguts pel gran públic, i a més de mostrar la diversitat de peixos de les nostres costes, explica com es poden elaborar plats saborosos, senzills i econòmics amb ells. L'objectiu és afavorir el coneixement i el consum de peixos menys coneguts però que constitueixen una part important de les captures de les confraries i compten amb poblacions amb menys pressió pesquera que peixos com l'anfós o la roja.

Així mateix, es distribuiran conjuntament amb els llibres de cuina, un total de 700 exemplars del quadern de dibuixos de la mar d'Eivissa pels més petits per donar a conèixer en aquests darrers algunes de les espècies més comunes de la nostra mar. Aquest quadern, editat conjuntament amb la Universitat de les Illes Balears actualment es pot descarregar online a través de la pàgina web del Consell Insular d'Eivissa des de la secció Informació i Serveis del Consell Insular d'Eivissa envers la COVID-19.

El consum de peix a Espanya ha canviat de forma dràstica. Amb una gran tradició marinera i pesquera, i a la base de la Dieta Mediterrània, amb major consum de peix que de carn, el consum de peix s'ha reduït un 15% anual durant els darrers 9 anys a Espanya i ara està en 23 kg per persona. Però curiosament, Balears es troba entre les Comunitats amb menys consum de peix per càpita de tot l'Estat, juntament amb Canàries. A nivell espanyol, el consum de peix fresc és del 40% i en segon lloc estan les conserves, 23%, i els congelats amb el 9,4%. Els peixos més consumits són el salmó i el lluç procedent de pesqueries fora del Mediterrani, amb una importància creixent de peixos de piscifactoria com la daurada i el llobarro. També la gran superfície ha guanyat en detriment dels mercats i les peixateries tradicionals que suposen ja només un 23% de les compres de peix. I el que és també important és que en famílies amb infants, el consum de peix cau a la meitat amb 10,8 kg per càpita. En definitiva tot indica una pèrdua de coneixement dels nostres peixos, i evidentment dels seus usos culinaris, que ara es concentra en la gent major, amb un consum mitjà de 42 kg per càpita, que mantenen el consum d'aquests peixos tradicionals de la nostra cuina.

Incrementar el consum de peix local, especialment els més humils, fomenta una pesca més sostenible, afavoreix els nostres pescadors, una dieta més saludable i diversa, i manté la nostra tradició culinària marinera.

 

Compartir:

Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es