Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

El Consell d'Eivissa inicia les obres de reposició de diversos elements del molí des Porxet

tornar Imprimir

080720 Moli

El Departament d'Educació, Cultura i Patrimoni del Consell Insular d'Eivissa ha començat les obres de reposició d'arbre i antenes del molí des Porxet, al barri de Puig des Molins, a Eivissa. Aquesta reposició té un cost total de 22.000 euros, i estava prevista per ser iniciada abans de l'inici de l'Estat d'Alarma, fet que ha retardat el començament d'aquestes feines.

El molí des Porxet va ser declarat Bé catalogat el 28 de juny de 2002 incloent en dita declaració la torre, els enginys reposats, la plataforma i la cova, existent al subsòl.

Es troba a la part culminant del promontori central del Puig des Molins. Se suposa que la seua construcció és molt antiga, però sense notícies concretes. Se sap que va deixar de treballar entorn de 1930.

Després d'aturar-se la seva activitat, anà perdent, a poc a poc, els elements mecànics de fusta, com les antenes, l'arbre, la roda, etc., i va romandre llargs anys com un element abandonat del qual restà gairebé sols l'estructura de la seva torre.

A finals de la la dècada dels anys 90 del segle XX, més exactament l'any 1997, va ser adquirit pel llavors Consell d'Eivissa i Formentera, pel preu de 4.500.000 pessetes. Aquesta mateixa institució procedí poc després (any 2000) a la seua restauració completa, inclosa l'obra de fàbrica, i a la reposició de tots els enginys mecànics.

La seva declaració com a Bé catalogat va ser realitzada amb la idea de poder exhibir un d'aquests antics enginys mecànics en la seva realitat global, ja que la resta de tots els existents al Puig des Molins havien perdut aleshores també tots els enginys mecànics, restant sols les torres i donant a nivell cultural una imatge força reductora de les seves característiques tècniques.

Amb tot i amb això, l'experiència va demostrar la greu transitorietat del manteniment dels elements de fusta i, en especial, dels que estan exposats a la intempèrie, sobre tot, l'arbre (eix bàsic de l'enginy mecànic) i les antenes, per esmentar només els més importants.

Per dues vegades, aquests mecanismes han estat malmesos per una combinació d'atacs perllongats de xilòfags, humitat i la força del vent i la darrer va tenir lloc en novembre de 2013, i des de llavors el molí des Porxet ha estat desproveït de les antenes.

 

Compartir:

Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es