Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Eivissa ha registrat millores mediambientals en 2019 però segueix lluny de complir les metes de Nacions Unides

tornar Imprimir

090720 IbizaPreservation

El nou informe de l'Observatori de Sostenibilitat estudia per primera vegada el compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible a l'illa.

El Observatori de Sostenibilitat de IbizaPreservation ha acabat l'elaboració del seu Informe de Sostenibilitat d'Eivissa 2019 les principals conclusions del qual s'han fet públiques aquest dijous al Consell d'Eivissa. En la presentació, a càrrec de la coordinadora tècnica de l'Observatori, Inma Saranova, també han estat presents Sandra Benbeniste, directora de la Fundació IbizaPreservation, i el conseller de Gestió Ambiental del Consell d'Eivissa, Vicent Roig, a qui ja s'ha facilitat aquest document. L'informe, amb els seus detallats indicadors, s'anirà publicant al llarg de l'estiu per tal de ser una eina útil tant per a les administracions com per a empreses, particulars i per a la societat civil en el seu conjunt.

L'Observatori de Sostenibilitat de IbizaPreservationes es un projecte dirigit a millorar el coneixement sobre l'estat actual de la sostenibilitat de l'illa el treball que es concentra en la recopilació i anàlisi de dades, així com en la seva interpretació per poder divulgar aquesta informació d'una forma accessible al públic en general.

Per aquest motiu, l'Observatori publica des 2018 informes anuals com el presentat aquest dijous, i que, en aquesta ocasió, a diferència dels informes anteriors, s'ha orientat al seguiment de l'acompliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS ) adoptats per les Nacions Unides el 2015 dins de l'Agenda 2030.

Per a això, l'informe 2019 ha reformulat els seus indicadors amb l'objectiu de seleccionar les metes dels Objectius de Desenvolupament Sostenible que tenen una incidència directa en l'àmbit de l'illa d'Eivissa mitjant el desenvolupament de 67 indicadors emmarcats en 13 dels 17 ODS: aquells en els que és possible i pertinent fer un seguiment de l'acompliment de les 33 metes seleccionades al llarg del temps.

Una d'aquestes metes de Nacions Unides, emmarcada en el ODS2 (fam i seguretat alimentària), pretén per al 2030 duplicar la productivitat agrícola i els ingressos dels productors d'aliments a petita escala. Per això, des de l'Observatori s'han analitzat diversos indicadors relacionats amb la producció agrícola i ramadera que han posat de manifest una dada positiva: la tendència a l'alça de l'agricultura ecològica a l'illa amb un increment del 10,6% en el nombre d'operadors inscrits en 2019 respecte de 2018. a l'altre costat de la balança en matèria agropecuària, s'observa que el conjunt del sector primari a la illa està en clar retrocés, sent especialment acusada la situació de la ramaderia a l'illa que en els últims anys ha registrat descensos molt significatius de bestiar, com en el cas de l'oví que, només entre 2018 i 2019ha disminuït en un 45,7%.

Un bon dada en matèria de sostenibilitat apareix en el seguiment de l'ODS 3 sobre Salut i Benestar pel que fa a la contaminació de l'aire, de l'estudi a partir de les dades recollides a les estacions de Dalt Vila i Sant Antoni de l'índex de qualitat de l'aire del sistema Caliope, es desprenen resultats dins de la normalitat i sense episodis destacables de contaminació atmosfèrica per gasos d'efecte hivernacle. Però, segons l'Observatori, val la pena seguir treballant en millorar aquests índexs i per a això, des d'aquesta entitat consideren que cal apostar per reforçar la mobilitat no motoritzada, que a més de ser una opció saludable i segura, és la millor elecció per evitar les emissions de gasos contaminants.

Així mateix, l'estudi de diversos indicadors sobre aigua elaborats per l'Aliança per l'Aigua d'Eivissa i Formentera i recollits en aquest informe, ha servit per observar la situació insular pel que fa a l'acompliment del ODS "Aigua neta i sanejament". D'aquests indicadors també s'extreuen bones i males notícies. Entre les primeres destaca l'augment de consum en més de 64% d'aigua dessalada a l'illa. Però, malgrat aquest avanç, l'entitat de IbizaPreservation insisteix en la necessitat d'aconseguir que les dessaladores funcionin a ple rendiment ja que, si s'aconseguís aquesta fita, més de la meitat de l'aigua subterrània consumida a l'illa podria substituir-se per aigua desalada.

Porque precisament l'anàlisi de les aigües subterrànies ha estat un dels indicadors que ofereix dades negatives ja que la informació extreta de l'Informe evidència la sobreexplotació d'aquestes masses d'aigua, així com el seu mal estat quantitatiu.

Pel que fa a l'Objectiu 7 de la Agenda 2030 de les Nacions, centrat en energia, l'Informe 2019 indica una baixíssima producció insular d'energies netes, per això, des de l'Observatori de Sostenibilitat valoren molt positivament la feina que està duent a terme en l'actualitat l'equip de transició energètica impulsat des del Consell Insular i confien que el seu treball serveixi per poder adoptar mesures eficaces en aquest sentit.

També el turisme ha estat objecte d'estudi d'aquest informe en diversos indicadors, com per exemple en els emmarcats en el ODS 8, segons els quals, 2019 va ser un any en què va començar a apreciar-se l'allargament de la temporada turística amb extrems més concorreguts i pics turístics una mica menys pronunciats a l'estiu. Pel que fa a percepció turística, les dades de l'Observatori de Sostenibilitat tornen a indicar, a l'igual que ja ho fessin en el seu anterior informe, que baixa la valoració dels turistes pel que fa a percepció ambiental.

D'altra banda, dins de l'estudi de l'ODS10 sobre desigualtat, les xifres de 2019 indiquen que l'illa d'Eivissa està per sota de la renda mitjana balear i que les diferències entre municipiosb son superiors a la mitjana nacional. Això provoca, tal com es reflecteix en les dades recollides dins de l'ODS11 sobre ciutats i comunitats sostenibles, que hi hagi una autèntica dificultat d'accés a l'habitatge en un lloc com l'illa d'Eivissa on el preu dels béns residencials ha crescut en més de l 96% en els últims 13 anys. No obstant això, això no ha impedit que només entre els anys 2006 i 2019 las uperficie no edificada de l'illa hagi caigut un 46,53%.

En matèria de producció i consum responsables, els indicadors de l'Observatori mostren que Eivissa, el 2019, per primera vegada en deu anys, va disminuir la quantitat de residus domestics en relació a l'any anterior, encara que de forma molt lleu (-0,13%). No obstant això, de moment, Eivissa està lluny de complir amb l'ODS 12 pel que fa a disminuir la producció de residus, ja que desde 2010 i fins 2019, no només no ha decrescut la generació per persona i any de residus domèstics, sinó queéstaha augmentat un 22%.

També la recollida selectiva de residus ha seguit una tendència ascendent des de 2009, passant d'unes 10.000 tones el 2009 a quasi 25.000 a 2019. Però, tot i que la tendència és positiva, s'ha d'assenyalar que el 2019 només el 17,1% dels residus domèstics es reciclaren a l'illa, un percentaje molt allunyat del 50% per 2021 establerto per la Llei de residus i sòls contaminats de les Illes Balears.

Pel que fa al canvi climàtic, el seguiment de l'ODS 13 de les Nacions Unides revela, entre altres assumptes, que les emissions de CO2 a l'atmòsfera derivadss del consum de combustibles fòssils a Eivissa i Formentera passaren de 1,148 Kt de CO2 el 2.017 a 1,058 Kt de CO2 el 2018, el que representa una disminució del 7.8% d'aquest tipus d'emissions respecte a l'any anterior, degut principalment a la reducció en un 75% de l'ús de combustibles pesats per a la generació d'energia elèctrica, una bona notícia en aquest sentit. A més, 2019 també va registrar una disminució del 9,4% respecte a l'any anterior però, malgrat això, Eivissa segueix per sobre de la mitjana nacional.

Aquestes són només algunes de les dades recollides en l'Informe de Sostenibilitat 2019 que aniran publicant al web de IbizaPreservation al llarg de l'estiu mentre que el conjunt de l'informe estarà disponible per al seu lliure accés al complet al mes de setembre, moment en què el Observatori juntament amb el Consell d'Eivissa tenen previst dur a terme una jornada oberta al públic per donar a conèixer els detalls d'aquest document a la societat en el seu conjunt.

Després d'haver-los conegut, el conseller de Gestió Ambiental del Consell d'Eivissa, Vicent Roig ha destacat que "aquestes dades són molt esperançadores pel que fa a la política que s'està duent des del Consell d'Eivissa" i ha destacat exemples com "l'aposta per carrils bici, com la xarxa que ja s'ha licitat o l'impuls a la incorporació d'un carril bici a la Carretera de Santa Eulària" i, sobretot, " la posada en funcionament de la planta de triatge, que permetrà tractar els residus orgànics i, fins i tot, generar energia amb ells". Per tot això, Roig ha dit que "sentim que anem en la bona direcció i, al costat d'aquests estudis i als de l'Equip de Transició Energètica, treballarem per assolir els objectius que ens marquen des d'Europa".

 

Descargar archivo

070920 IbzaPreservation Informe
Tipus d'arxiu: PDF |

Compartir:

Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es