Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

El Consell Executiu aprova ajudes en matèries de Serveis Socials i de Caça per 270.000 euros

tornar Imprimir

050520 Foto noticia generica

El Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa ha aprovat avui la convocatòria de les ajudes econòmiques individuals per a persones majors de 65 anys i per a persones amb discapacitat a l'àmbit de l'illa d'Eivissa per a l'any 2020 amb un import màxim de 235.2000 euros, el que suposa un augment de 39.200 euros respecte la convocatòria de l'any passat. Així mateix, com a novetat, enguany el finançament de la despesa realitzada pels beneficiaris augmenta en un 20%, passant del 50% al 75% del finançament.

D'altra banda també s'ha aprovat la convocatòria de línies d'ajudes específiques per al desenvolupament del sector de la caça a l'illa d'Eivissa per a l'any 2020, amb l'objecte de millorar la gestió de les espècies cinegètiques i els seus hàbitats i promocionar les bones practiques cinegètiques amb un pressupost de 35.000 € (trenta-cinc mil euros) repartits per línia de subvenció, de la següent manera:

- Ajudes per a la millora de vedats de caça: 10.000,00 € (deu mil euros).

- Ajudes a les societats de caçadors federades: 25.000 € (vint-i-cinc mil euros).

Redacció del projecte de millora i condicionament de la carretera Sant Josep-Sant Antoni

També al Consell Executiu celebrat avui s'ha aprovat l'expedient de contractació per a la redacció del projecte per al condicionament de la carretera EI-700 entre Sant Josep de Sa Talaia i Sant Antoni de Portmany per un import total de 259.787 euros. Amb aquest projecte es dóna resposta a les necessitats del municipi de Sant Josep tractades a la darrera reunió entre el president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, amb els representats municipals on es va acordar la necessitat de millorar i condicionar aquest tram de la xarxa viària que, per manca de vorals, suposa un tram amb perillositat per als usuaris, especialment ciclomotors i vianants.

 

Compartir:

Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es