Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

El Consell Executiu aprova una línia de subvencions per a projectes de prevenció de residus i reciclatge

tornar Imprimir

Foto edifici Consell d'Eivissa

Eivissa, 5 de maig de 2014.

El Consell Executiu ha aprovat aquest matí les bases per a una línia de subvencions per a projectes en matèria de prevenció de residus i reciclatge, amb un pressupost de 50.000 euros.
La finalitat d'aquesta convocatòria és fomentar la implantació de projectes de prevenció i reciclatge de residus domèstics que incloguin actuacions en els següents àmbits:

 1. Dependències pròpies.
 2. Projectes dirigits a la ciutadania.

Les actuacions subvencionables en els diferents àmbits poden ser:

 1. Ambientalització de compres (establiment de pautes de compra amb criteris de prevenció i reciclatge/reciclabilitat).
 2. Actuacions per a la prevenció de la publicitat i premsa gratuïta, i del paper que no constitueix envàs en general.
 3. Promoció de la reparació i reutilització d'equips i productes (mercats de segona mà, proves pilot de bolquers reutilitzables, etc.).
 4. Actuacions per a l'estalvi d'envasos (foment de la reutilització de bosses o d'altres elements, evitar el sobreembalatge, afavorir els sistemes de dipòsit, devolució i retorn, etc.).
 5. Campanyes de conscienciació de prevenció i/o de reciclatge generals o específiques (promoció del consum immaterial, promoció de bones pràctiques i ús responsable del paper, conscienciació del malbaratament alimentari, etc.).
 6. Tallers per reciclar residus i convertir-los en nous objectes útils.
 7. Altres actuacions relacionades amb l'objecte de la convocatòria.

Característiques de les actuacions objecte de subvenció:

 1. Han d'estar exclusivament centrades en la prevenció i/o el reciclatge de residus domèstics.
 2. Han d'estar clarament definides, tant des del punt de vista tècnic com econòmic, han de presentar un pressupost justificat, i han de ser perfectament quantificables, avaluables i controlables tant en la fase de valoració com en la de seguiment.
 3. Els missatges que es difondran han d'incloure els beneficis ambientals de la prevenció i/o el reciclatge dels residus i la forma de realitzar les accions de prevenció i/o de reciclatge.
 4. Els elements de difusió que es realitzin en el marc del projecte duran el distintiu del beneficiari de la subvenció i el del Consell Insular d'Eivissa, que es pot consultar a la pàgina web del CIE www.conselldeivissa.es.
 5. Seran subvencionables el personal propi, el material i altres despeses necessàries per a la realització de les actuacions de prevenció i/o de reciclatge projectades, incloses les campanyes de difusió i d'informació del projecte de prevenció i/o reciclatge.
 6. Queden expressament excloses d'aquesta convocatòria de subvenció la compra de material reciclat (per exemple, els consumibles d'oficina), les despeses generals i les despeses indirectes. També queden exclosos els gots, els plats, els coberts i les tasses reutilitzables i/o compostables, i les fonts d'aigua, els premis i els regals no relacionats amb la prevenció i/o innecessaris.

Poden concórrer a aquesta convocatòria les entitats i associacions sense ànim de lucre de l'illa d'Eivissa que vulguin dur a terme un projecte de prevenció de residus. Poden ser associacions ecologistes, associacions de vesins, comunitats de propietaris, associacions de mares i pares d'alumnes, etc.

La consellera de Cultura i Patrimoni, Pepa Costa, ha donat compte del conveni amb l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu per a la cessió d'ús i exhibició gratuïta i temporal de cinc obres pictòriques de Laureà Barrau i Buñol, propietat del Consell Insular d'Eivissa. Són les següents:

Denominació: Ses Aiguadores, dimensions: 123 x 97 cm, tècnica: Oli sobre tela. Valor d'adquisició: 50.000 €.
Denominació: El pescador de gambes, dimensions: 91 x 70 cm, tècnica: Oli sobre tela. Valor d'adquisició: 50.000 €.
Denominació: Retrat d'una dona traient aigua d'un pou, dimensions: 53,5 x 45,5 cm, tècnica: Oli sobre tela. Valor d'adquisició: 3.894 €.
Denominació: Albercocs (dones pageses treballant), dimensions: 52 x 43 cm, tècnica: Oli sobre tela. Valor d'adquisició: 3.894 €.
Denominació: Retrat d'una al·lota jove, dimensions: 47,75 x 38,5. Tècnica: Oli sobre tela. Valor d'adquisició 1.534 €.

L'ús d'exhibició temporal d'aquestes obres es fa per cinc anys, prorrogables 5 anys més. Aquests quadres s'exposen a l'Espai Barrau, recentment obert al públic.

 

Compartir:

Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es