Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Ajuts destinats a famílies per inscriure els seus fills o filles en activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil per pal·liar els efectes de la COVID-19 durant l'estiu 2020 .

tornar Imprimir

Descripció

Convocatoria extraordinària d'ajuts destinats a famílies que inscriguin en els seus fills i filles en activitats d'educació en temps lliure infantil i juvenil i campus de caràcter esportiu per pal·liar els efectes de la COVID-19 durant l'estiu 2020 i afavorir la conciliació familiar, tot garantint el dret al lleure previst en l'article 44 de la Llei 9/2019, de 19 de febrer, de l'atenció i els drets de la infància i adolescència de les Illes Balears, dins l'àmbit territorial de l'illa d'Eivissa.

 Els destinataris de les ajudes són persones físiques que inscriguin els seus fills i filles d'entre 3 i 14 anys en activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil i campus esportius de l'illa d'Eivissa, d'acord amb les definicions establertes als apartats c i e de l'article 37.4 del Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut promoguts per entitats diferents a les previstes a la Línia A de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de dia 10 d'agost de 2020 per la qual s'estableixen les bases reguladores i la convocatòria extraordinària d'ajuts a la conciliació destinats a pal·liar els efectes de la COVID-19 (BOIB núm. 139, de 11-08-2020)

Sol·licituds per al registre d'entrada al Portal de cita Prèvia del Consell Insular d'Eivissa. Departament de Joventut

O al telèfon. 971-195422Secció

Dep. Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut » Joventut

Qui ho pot sol·licitar?


A petició de l'interessat

On es pot fer?
 

Descargar archivo

Bases ajudes COVID-19 Joventut
Tipus d'arxiu: PDF |

Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es