Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Tràmit de consulta prèvia a l'elaboració de la Modificació número 1 del Pla territorial insular d'Eivissa.

tornar Imprimir

Descripció

El Consell Insular d'Eivissa duu a terme un procés de consulta que té per objecte conèixer l'opinió de la ciutadania prèviament a la redacció del text de la Modificació número 1 del Pla territorial insular d'Eivissa perquè les persones i les organitzacions més representatives potencialment afectades per la norma futura puguin opinar i fer aportacions sobre els problemes existents que es pretenen solucionar, sobre si és necessari i oportú aprovar una nova norma, quins objectius ha de tenir i les possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries.Secció

Dep. Territori i Mobilitat » Territori

Cóm es realitza el tràmit?

Podeu dirigir les vostres aportacions al correu electrònic: participacioPTIE@conselldeivissa.es

fins dia 13 de juliol de 2018 (inclòs).Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona física o jurídica, en especial, les persones i les organitzacions més representatives potencialment afectades per la norma futura.


A petició de l'interessat

Documentació

Modificació número 1 del Pla territorial insular d'Eivissa. Document de participació pública. (s'adjunta)On es pot fer?

Podeu dirigir les vostres aportacions al correu electrònic: participacioPTIE@conselldeivissa.es
 

Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es