Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Ajudes per al desenvolupament de l'àmbit rural i ramader a l'illa d'Eivissa per a l'any 2020

tornar Imprimir

Descripció

Al BOIB núm. 80, de 12 de maig de 2020, s'ha publicat la convocatòria d'ajudes específiques per al desenvolupament de l'àmbit rural i ramader a l'illa d'Eivissa per a l'any 2020.

Tota la documentació i les sol·licituds es troben a la seu electrònica del Consell Insular d'Eivissa: seu.conselldeivissa.es

Les diferents línies d'ajudes són les següents:

Ajudes a l'agricultura ecològica.
Ajudes per a les cooperatives agràries.
Ajudes a les entitats agràries amb programes fitosanitaris.
Ajudes a les cooperatives agrícoles per sembrar espècies farratgeres i llavor certificada de cereal.
Ajudes per al foment de l'ús de materials biodegradables en encoixinament agrícola.
Ajudes per la pèrdua d'animals reproductors de les espècies ovina i/o cabrum com a conseqüència d'atacs de cans.
Ajudes per la conservació de varietats locals tradicionals de cereals en risc d'erosió genètica i arbres fruiters de secà tradicionals.
Ajudes a les entitats associatives agràries.
Ajudes a les finques col·laboradores.
Ajudes a les noves incorporacions a les cooperatives agràries.
Ajudes als ajuntaments per a actuacions de manteniment i millora en els camins rurals.

Més informació al Departament de Turisme, Medi Rural i Marí i Cooperació Municipal, Secció d'Agricultura, Consell Insular d'Eivissa, av. d'Espanya, 49, Eivissa, i a la seu electrònica del Consell Insular d'Eivissa (https://seu.conselldeivissa.es).Secció

Dep. Medi Ambient i Medi Rural i Marí » Agricultura

Qui ho pot sol·licitar?


A petició de l'interessat

On es pot fer?
 

Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es