Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Premis Sant Jordi 2019

tornar Imprimir

Descripció

Al BOIB núm. 43 de data 4 d'abril de 2019, ha sortit publicat l'extracte de la convocatòria dels Premis Sant Jordi de Literatura i Punts de Llibre 2018 per a alumnes de secundària i de batxillerat, per als quals hi ha una consignació pressupuestaria total de 2.880 euros.

Cada centre d'ensenyança de secundària i batxillerat que vulgui participar-hi haurà de presentar els treballs (no hi ha establert límit en el número de treballs a presentar) del seu alumnat al Registre General d'Entrada del Consell Insular d'Eivissa, mitjançant sol·licitud de participació al concurs incorporada a aquestes bases com a annex 1. Es presentarà una sola instància de participació per centre educatiu.

El termini de presentació és del 5 al 15 d'abril, ambdós inclosos, al Registre d'Entrada del Consell Insular d'Eivissa i en les formes previstes l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procedimient administratiu comú de les administracions públiques. El registre es pot fer a través de la Seu electrònica del Consell (Presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions dirigits al Consell Insular d'Eivissa).Secció

Dep. Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut » Cultura

Qui ho pot sol·licitar?


A petició de l'interessat

On es pot fer?

Consell d'Eivissa, av. d'Espanya, 49,


 

Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es