Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Obtenció de la nova targeta de transport gratuït: T-Daurada

tornar Imprimir

Descripció

Expedició, renovació o duplicat de la nova targeta de transport gratuït (T-Daurada) que permet realitzar 40 viatges gratuïts al mes en els serveis regulars de viatgers per carretera i serveis a la demanda a l'illa d'Eivissa.Secció

Mobilitat, Interior i Medi Ambient » Transports

Cóm es realitza el tràmit?

Poden sol·licitar-la els residents a Eivissa que pertanyin a un dels dos grups que segueixen:

 1. MAJORS DE 65 ANYS: persones que tenguin aquesta edat en el moment de presentació de la instància de sol·licitud.
 2. PENSIONISTES: persones que compleixin algun dels següents requisits:
  • Persones que cobrin pensió per incapacitat permanent absoluta;
  • Persones que acreditin mitjançant certificació oficial un grau de minusvalidesa igual o superior al 65%;
  • Persones que cobrin qualsevol altre tipus de pensió econòmica oficial (jubilació, viduïtat, incapacitació permanent TOTAL,...) i que en el moment de sol·licitar l'ajuda siguin MAJORS DE 55 ANYS i que acreditin no estar subjectes a cap relació laboral, tampoc en règim d'autònom.


Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona física que reuneixi els requisits enumerats.


A petició de l'interessat

Documentació

 • DNI i dues fotografies tamany carnet.
 • En cas de que al DNI no consti un domicili a Eivissa haurà de presentar-se un certificat de residència expedit per l'ajuntament corresponent.
 • En cas de nacionalitat estrangera haurà de presentar-se la targeta d'identificació, i un certificat de residència si en la mateixa no consta un domicili a Eivissa.
 • La pensió de jubilació haurà d'acreditar-se mitjançant un document expedit per l'Institut Nacional de la Seguretat social o pel ministeri de Treball i Assumptes socials.
 • La condició de minusvàlid i el grau de minusvalidesa reconeguda haurà d'acreditar-se mitjançant una certificació emesa per l'Institut Balear d'Assumptes socials o l'organisme equivalent.
 • La resta de pensions hauran d'acreditar-se de la mateixa forma que les anteriors, mitjançant certificats emesos pels organismes corresponents.
 • La circumstància de no estar subjecte a relació laboral haurà d'acreditar-se mitjançant la presentació d'un certificat emès per l'Institut Nacional de la Seguretat Social o Tresoreria General de la Seguretat Social.


On es pot fer?

Les persones que ja disposen d'una targeta de transport gratuït caldrà que sol·licitin la T-Daurada a partir del dia 3 de desembre.

Els majors de 65 anys la poden sol·licitar al seu Club de majors i la resta de beneficiaris a les Oficines d'Atenció al ciutadà del Consell a Eivissa. Telèfon 971 195 900.

Les persones que no disposaven d'una targeta de transport gratuït poden sol·licitar la T-Daurada a les Oficines d'Atenció al ciutadà del Consell a Eivissa.
 

Descargar archivo

Tríptic T-Daurada 2010
Tipus d'arxiu: PDF | Grandària: 272 Kb

Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es