Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Ajudes del Consell Insular d'Eivissa per a estudiants d'Eivissa per al curs 2019-2020

tornar Imprimir

Descripció

Ajudes per a estudiants de l'illa d'Eivissa per al curs 2019-2020

Aquestes ajudes és divideixen en tres modalitats:

 MODALITAT A: Ajudes a estudiants que cursen els seus estudis de grau, d'ensenyaments artístics superiors i de cicles formatius fora de l'illa d'Eivissa

  MODALITAT B: Ajudes a estudiants que cursen els seus estudis de màster fora de l'illa d'Eivissa

 MODALITAT C: Ajudes a estudiants que cursen els seus estudis de grau i de màster a l'illa d'Eivissa

Presentación de solicitudes

A partir de l'1 de juny fins el 26 de juny, ambdòs inclossos.

Pera informació o per a qualsevol tràmit relacionat amb aquest procediment administratiu, heu de dirigir-vos a la seu electrònicadel Consell Insular d'Eivissa (https://seu.conselldeivissa.es), apartat "Catàleg de tràmits", àmbit "Educació"Secció

Dep. Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut » Educació

Qui ho pot sol·licitar?


A petició de l'interessat

On es pot fer?
 

Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es