Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Ajudes del Consell Insular d'Eivissa per a estudiants d'Eivissa per al curs 2019-2020

tornar Imprimir

Descripció

Ajudes per a estudiants de l'illa d'Eivissa per al curs 2019-2020

Aquestes ajudes és divideixen en tres modalitats:

 MODALITAT A: Ajudes a estudiants que cursen els seus estudis de grau, d'ensenyaments artístics superiors i de cicles formatius fora de l'illa d'Eivissa

  MODALITAT B: Ajudes a estudiants que cursen els seus estudis de màster fora de l'illa d'Eivissa

 MODALITAT C: Ajudes a estudiants que cursen els seus estudis de grau i de màster a l'illa d'Eivissa

Per a qualsevol tràmit relacionat amb aquest procediment administratiu, heu de dirigir-vos a la seu electrònica del Consell Insular d'Eivissa (https://seu.conselldeivissa.es), Tauler d'anuncis i edictes electrònics.

Termini per esmenar sol·licituds: del 15 de setembre al 28 de setembre de 2020, ambdós inclosos

Publicació de la Resolució de desistiment de sol·licituds: BOIB núm. 186, de 29 d'octubre de 2020

Termini per presentar recurs d'alçada a la Resolució de desistiment: del 30 d'octubre al 30 de novembre de 2020, ambdós inclosos

Publicació de la Proposta de resolució provisional a la Seu Electrònica del Consell: 30 d'octubre de 2020

Termini per presentar al·legacions a la Proposta de resolució provisional: del 2 al 13 de novembre de 2020, ambdós inclosos

Publicació de la Resolució definitiva de concessió, denegació i exclusió de les ajudes: BOIB núm. 214, de 26 de desembre de 2020, i a la Seu Electrònica del Consell

Termini per presentar recursos d'alçada a la Resolució definitiva: fins al 26 de gener de 2021, inclòs

Publicació de la Resolució núm. 58, de correcció de la Resolució núm. 43, de desistiment de les ajudes: BOIB núm. 3, de 7 de gener de 2021, i a la Seu Electrònica del Consell

Termini per presentar recursos d'alçada a la Resolució de correcció de la Resolució de desistiment: fins al 8 de febrer de 2021, inclòs

Publicació de la Resolució núm. 59, de correcció de la Resolució definitiva de concessió, denegació i exclusió de les ajudes: BOIB núm. 3, de 7 de gener de 2021, i a la Seu Electrònica del Consell

Termini per presentar recursos d'alçada a la Resolució de correcció de la Resolució definitiva de concessió, denegació i exclusió de les ajudes: fins al 8 de febrer de 2021, inclòsSecció

Dep. Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut » Educació

Qui ho pot sol·licitar?


A petició de l'interessat

On es pot fer?
 

Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es