Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Ajudes de desplaçament del Consell Insular d'Eivissa per a estudiants d'Eivissa per al curs 19-20

tornar Imprimir

Descripció

Els estudis objecte d'aquestes ajudes hauran de ser títols oficials i amb validesa a tot l'Estat espanyol. En concret, han de ser estudis universitaris de grau o màster, oficials i presencials, cursats fora de l'illa en qualsevol universitat de la Unió Europea (UE-27) durant l'any acadèmic 2019-2020.

Per a qualsevol tràmit relacionat amb aquest procediment administratiu, heu de dirigir-vos a la seu electrònica del Consell Insular d'Eivissa (https://seu.conselldeivissa.es), Tauler d'anuncis i edictes electrònics.

Presentació de sol·licituts: Del 28 d'agost al 10 de setembre, ambdós inclosos.

Publicació de la llista d'esmena de sol·licituds: 11 de novembre de 2020, a la seu electrònica del Consell

Termini per esmenar sol·licituds: Del 12 al 25 de novembre de 2020, ambdós inclosos

Publicació de la Proposta de resolució provisional: 11 de desembre de 2020, a la seu electrònica del Consell

Termini per presentar al·legacions a la Proposta de resolució provisional: del 14 al 28 de desembre de 2020, ambdós inclosos

Publicació de la Resolució núm. 2020000055, de data 3 de desembre de 2020, de la consellera del Departament de Cultura, Educació i Patrimoni, de desistiment de les ajudes de desplaçament a estudiants: BOIB núm. 207, de 12 de desembre de 2020, i a la seu electrònica del Consell

Termini per presentar recursos d'alçada a la Resolució de desistiment: del 14 de desembre de 2020 al 12 de gener de 2021, ambdós inclososSecció

Dep. Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut » Educació

Qui ho pot sol·licitar?


A petició de l'interessat

On es pot fer?
 

Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es