Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Duplicats de targeta d'inspecció tècnica de vehicles

tornar Imprimir

Secció

Dep. Transparència, Participació, Bon Govern, TIC, Treball, Formació i Habitatge » Inspecció Tècnica de Vehícles (ITV)

Qui ho pot sol·licitar?

Titular del vehicle o representant
A petició de l'interessat

Documentació

 • Fotocòpia DNI del titular o NIF de l'Empresa.
 • 3 facsímils del número del bastidor
 • Fotocòpia del permís de circulació juntament amb l'original o antecedents de tràfic.

Segons el cas hauran d'aportar:

 • Cas de duplicat per sustracció:  
  • Fotocòpia denuncia de robo 
 • Caso de duplicat per pèrdua: 
  • Declaración jurada de pèrdua
 • Caso de duplicat per rehabilitació:
  • Ofici de tràfic (ho sol·licita l'usuari i ho rep l'estació de ITV)
 • Caso de duplicat per deterioració:
  • Fotocòpia de la TIT (targeta de inspecció tècnica) deteriorada juntament amb l'original.


On es pot fer?

 • A la seu del Consell Insular d'Eivissa (Av. Espanya, 49  Eivissa), mitjançant el Servei d'Atenció al Ciutadà matins i tardes de 8:00 a 20:00 h.
 • A l'Estació de ITV pels matins 

Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es