Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Llicència de pesca recreativa individual

tornar Imprimir

Descripció

Document administratiu nominal, individual i intransferible, que autoritza per a la pràctica de la pesca recreativa des de terra.Secció

Dep. Medi Ambient i Medi Rural i Marí » Pesca

Cóm es realitza el tràmit?

Es realitza presencialment a l'Oficina d'atenció al ciutadà (OAC). Ho poden fer persones majors de 14 anys. Això no obstant, les persones menors de catorze anys poden practicar la pesca recreativa sense necessitat de tenir llicència , sens perjudici del compliment de les normes reguladores.Qui ho pot sol·licitar?

Persona física


A petició de l'interessat

Documentació

  • Fotocòpia del DNI, en el cas d'estrangers fotocòpia del NIE, del passaport o del document governatiu del país reconegut per l'Administració Espanyola per la primera expedició. Aquest document no és necessàri per renovacions.
  • Pagar la taxa corresponent i aportar resguard.


On es pot fer?

En l'Oficina d'atenció al ciutadà (OAC), av. d'Espanya, 49, 1a planta, en horari de 9:00 h a 14:00 h, de dilluns a divendres.
De manera presencial

 

La llicència obtinguda tindrà una validesa de 3 anys.

 

Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es