Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Normativa del Consell

tornar Imprimir

 
Nom data de publicació Descàrrega
- Activitats Classificades -
Decret 18/1996 de 8 de febrer

Decret d'aprobació del Reglament d'Activitats Classificades

  Decret 18/1996 de 8 de febrer
Decret 19/1996 de 8 de febrer

  Decret 19/1996 de 8 de febrer
Llei 8/1995 de 30 de març

  Llei 8/1995 de 30 de març
- Cultura -
Decret de delegació de competències en matèria de Dipòsit Legal de Llibres

20 de agost de 1982   
Legislació bibliotecària

   
Llei 6/1994 de30 de desembre

29 de desembre de 1994  Llei autonòmica 6/1994 d'atribució de competècies
Reglament de la xarxa de biblioteques del Consell Insular d'Eivissa i Formentera

1 de agost de 2002  Reglament de la Xarxa de biblioteques
Reglament de normalització lingüística del CIEF

29 de agost de 2000  Reglamento normalización lingüística
- Denúncies de mora -
Decret 6/1987

Decret 6/1987, de 5 de febrer, sobre denúncies de mora davant la comissió provincial d'urbanisme de Balears

  Decret 6/1987 denúncies de mora (333 kb)
- Disciplina urbanística -
Llei 10/1990

Llei 10/1990, de 23 d'octubre, de disciplina urbanística de les Illes Balears

  Llei 10/1990 (647 Kb)

pàgina 1 de 15,  145 continguts

Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es