Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Normativa del Consell

tornar Imprimir

 
Nom data de publicació Descàrrega
- Espectacles -
Llei Orgànica 1/1992 de 21 de febrer

  Ley Orgánica 1/1992 de 21 de febrero
Ordre de la Consellera de la Funció Pública i Interior de 27 d'octubre de1998

  ORDEN 27.10.1998
Real Decret 2816/1982 de 27 d'agost

   
- Esport -
art. 8 Llei 3/1995, de l'esport balear

  NORMATIVA EEE
Bases per a la concessió de premis a l'esport d'Eivissa i Formentera

25 de enero de 2005  Premios del Deporte
Decret 147/1997 de 21 de novembre

6 de diciembre de 1997  decret de clubs esportius en les Balears
Decret 33/2004, de 2 d'abril,

3 de abril de 2004  decret federacions esportives a les Balears
Enllaç a normativa general per a la formació esportiva

   
Llei 3/1995, de 21 de febrer, de l'esport balear

21 de febrero de 2005  llei balear de l'esport
Model estatuts clubs esportius

  Modelo estatutos

pàgina 2 de 15,  145 continguts

Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es