Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Normativa del Consell

tornar Imprimir

 
Nom data de publicació Descàrrega
- Esport -
Ordenança fiscal Boib 166 5/11/2005

5 de noviembre de 2005  Ordenanza Fiscal reguladora tasas Es Raspallar Nov 2005
- Habitabilitat -
Decret 145/1997

Decret 145/1997, de 21 de novembre, mitjançant el qual es regulen les condicions d'amidament, d'higiene i d'instal·lacions per al disseny i l'habitabilitat d'habitatges així com l'expedició de cèdules d'habitabilitat.

   
Decret 35/2001

Decret 35/2001, de 9 de març, pel qual s'estableixen mesures reguladores de l'ús i manteniment dels edificis

   
- Hospital Residència Assistida -
Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa dels serveis del HRA

5 de septiembre de 2005  Ordenança fiscal reguladora taxa serv. HRA
- ITV -
Decret 99/2005, de 30 de setembre

8 de octubre de 2005  Decret 99/2005 (157 KB)
Llei 13/1993 de 20 de desembre

10 de marzo de 1994  Llei 13/1993 de 20 de desembre (243 KB)
RD 1987/85, de 24 de setembre

  RD 1987/85 Normes Generals d'Instalació i Funcionament de les Estacions ITV (22 Kb)
RD 2042/1994, de 14 d'octubre

17 de noviembre de 1994  RD 2042/1994 (23 KB)
RD 2822/98, de 23 de desembre

  RD 2822/98 (723 KB)
RD 736/1988, de 8 de juliol

  RD 736/1988 (28 KB)

pàgina 3 de 15,  145 continguts

Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es