Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Aquest departament comprèn l'activitat competencial pròpia del Consell Insular en relació amb les matèries de cultura, activitats artístiques, educació, promoció i animació sociocultural, museus, arxius, biblioteques, dipòsit legal de llibres, normalització lingüística i patrimoni cultural, històric i monumental; les actuacions relacionades amb la gestió del Patronat de l'Escola de Turisme; la gestió de les escoles infantils del Consell Insular d'Eivissa i els serveis propis del seu àmbit d'actuació prestats als diferents centres propietat del Consell Insular.

Sra. Sara Ramón Roselló

Vicepresidenta 3a

Centraleta: 971 19 59 00
tel: 
fax: 
dep.cultura@conselldeivissa.es


Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es