Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Aquest departament comprčn l'activitat competencial prňpia del Consell Insular en relació amb les matčries de transports terrestres i mobilitat; d'inspecció tčcnica de vehicles (ITV); gestió de l'administració electrňnica; transparčncia; innovació i tecnologies d'informació i comunicació (TIC), recursos informŕtics, noves tecnologies i societat del coneixement; oficina d'assistčncia en matčria de registre (OAMR); participació ciutadana; aplicació i seguiment del Reglament de participació ciutadana de la Corporació; aquest departament també gestionarŕ els serveis propis del seu ŕmbit d'actuació prestats als diferents centres propietat del Consell Insular.

Sr. Javier Torres Serra

Vicepresident 2n

Centraleta: 971 19 59 00
Tel:
dep.transparencia@conselldeivissa.es


© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telčfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es