Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Comprèn l'activitat competencial pròpia dels consells insulars en relació amb les matèries d'ensenyament, activitats artístiques i culturals, museus, arxius, biblioteques, normalització lingüística i patrimoni històric i monumental. Així mateix gestionarà les activitats pròpies de activitats recreatives, d'oci i temps lliure, equipaments juvenils i ordenació d'aquestes activitats. Aquest departament també gestionarà els serveis propis del seu àmbit d'actuació prestats als diferents centres propietat del Consell Insular.

El titular del departament és David Ribas i Ribas

També compta amb un director insular d'esports i joventut Fer Gómez Gallardo

Sr. David Ribas Ribas

Centraleta: 971 19 59 00
tel: 
fax: 
dep.cultura@conselldeivissa.es


Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es